top of page

ניהול אנרגיה
למגרשי משחקים

התאורה במגרשי המשחקים והספורט ברשויות עירוניות רבות, פועלת בשעות ובימים קבועים, גם אם המגרש לא פעיל ואין מי שמשחק או עושה שימוש במגרש המשחקים.

כורח המציאות שתאורת מגרשי ספורט ומשחקים בבתי הספר ובשטחים הציבוריים העירוניים דולקת שעה לפני החשיכה ועד שעות הבוקר המוקדמות וזאת כדי לאפשר לבני הנוער לשחק בהם.

מתברר, שלאורך השנה, לפחות, 30-40% מהזמן שהתאורה פעילה, המגרש עצמו אינו מאויש והתאורה פועלת לחינם. בזבוז אנרגיה וכספי גבוה. במכפלות של מגרשים רבים ששייכים לרשות המקומית זוהי הוצאה גבוהה מאד לשווא. מצד שני, במקרים שהמגרש חשוך ואינו בשימוש, זהו בזבוז משאב עירוני לרווחת התושבים.

מערכת HIGOAL 4BS הינה פיתוח ישראלי של חברת הייגול גרופ בעמ. המערכת תוכננה לספק מענה מתקדם ונוח לצרכים של משתמשי מגרשי המשחקים וכן מתן מענה של פתרונות שו"ב ופתרונות אבטחה ובטחון לרשות המקומית . המערכת דואגת לחיסכון מידי בהוצאות החשמל, חיסכון בעלויות אחזקה, מאפשרת ניהול מרחוק של לוחות זמני התאורה ומאפשרת הפעלה/כיבוי מרחוק מהמוקד העירוני ו/או מורשים כמו סייר הביטחון או איש האחזקה. המערכת קלה ונוחה להתקנה בלוח החשמל במגרש המשחקים. המערכת יודעת למדוד ולדווח גם על צריכת האנרגיה לאורך זמן.

ניהול אנרגיה במגרשי משחקים (5).jpg
גן שעשועים חכם ומנוהל.jpg

מרכיבי מערכת מגרש משחקים  חכם ומנוהל הינם:

  • מערכת בקרה HIGOAL 4Bs

  • לחצן הפעלה (לחצן פיקוד ללא מתח)

  • יחידת התראה קולית/,נץ-נץ

  • ראוטר סים

  • אפליקציה.

מערכת הבקרה, הראוטר ויחידת ההתראה יותקנו בלוח החשמל במגרש המשחקים או בצמוד אליו.

לחצן ההפעלה במקום נגיש למשתמשי מגרש המשחקים. משטר ההפעלה-לחצן ההפעלה של המאור, אשר מחובר למערכת הבקרה, פעיל אך ורק במשטר הזמנים שהוגדר, למשל בין השעות 17-22:00 ובימים א-ה. המאור במגרש  לא יופעל בזמן המוגדר. לחצן ההפעלה, בזמן שהוגדר, יהפוך לפעיל ויאפשר הפעלת המאור בעת לחיצה. שחקן שהגיע למגרש לפני או אחרי המועד המוגדר, לא יוכל להפעיל את המאור. הפעלת לחצן המאור בזמן המוגדר, מפעילה את המאור ל 60 דקות. 10 דקות לפני תום הזמן, תישמע התראה, שמתריעה שהתאורה תיכבה.
לחיצה נוספת תאריך את הזמן לשעה נוספת.

מערכת ניהול-שליטה מרחוק. אפליקציית הייגול מאפשרת הפעלה וניהול מרחוק של המגרש הבודד ו/או קבוצת מגרשים. המוקד העירוני ,סייר הבטחון ו/או כל מורשה יכול להפעיל/לכבות את התאורה במגרש גם שלא בלוחות הזמנים המוגדרים. עונה על הצורך להפעיל את התאורה לצרכי בטחון, אירועים מיוחדים וכד'. אותם מורשים יכולים מרחוק לנהל את משטר לוחות הזמנים של לחצן ההפעלה ,ללא צורך להגיע כלל לאתר עצמו.

מגרשי משחקים בתשלום- קיימת אופציה להפעלת / פתיחת שער מגרש המשחקים מרחוק תמורת תשלום.

קטלוג מגרש חכם ומנוהל:

ניהול אנרגיה במגרשי משחקים (4).jpg
bottom of page