header.jpg

שילוב בין מערכות קיימות לבית חכם

חיסכון בחשמל 

עם מערכת HIGOAL 
ניתן בקלות להתממשק עם כל מערכת אזעקה ללא פרוטוקול מיוחד

HIGOAL

בכל אזור בבית 

HIGOAL מאפשרת
חיבור של חיישנים חיצונים
תנועה, אש, גז ועוד
שילוב חיישנים חיצוניים ישפר את הביטחון שלך שאתה בבית ו/או בחופשה

יציאה חכמה

חיישן הצפה יזהה נזק מים ומערכת HIGOAL
תשלח פקודה לסגירת ברז המים 
המערכת תפעיל גם מערכות נוספות
כמו ניתוק חשמל ואפילו תודיע למשתמש

חיישן תנועה מובנה

כאשר חיישן מערכת HIGOAL
יזהה עשן תופעל אזעקה ותרחיש
רלוונטי יופעל
שילוח עם החכמה של HIGOAL
יכולה לעשות הרבה 
שליטה על מגוון מכשירי חשמלה והתראה