top of page
אישה צעירה משתמשת באפליקציית הייגול

אפליקציה הייגול

משמשת כמערכת ניהול ידידותית ונוחה לתפעול כלל מוצרי מערכת ההפעלה החכמה הייגול. שליטה מרחוק מכל מקום על הצרכנים המחוברים  ברמה פרטנית, ברמת תרחישים, ניהול ההתקנים, עיצוב דפי האפליקציה, הגדרות של לוחות זמנים ועוד. כל אלו נעשים דרך ממשק נוח וידידותי. שפות שונות, משתמשי משנה, עדכוני גרסאות ותכונת נוספות רבות של האפליקציה  מקנות ערך מוסף משלים לתפעול וניהול מוצרי הייגול החכמים.

לאפליקציית הייגול לממשק נוח וידידותי  ובתוך כך, מאפשרת שליטה מלאה בתקשורת דו כיוונית  על התקני הייגול.  למשתמש המערכת קיימת האפשרות לעריכת שמית של יישומים  ועריכת צורת היישום דרך ספריית אייקונים מובנית באפליקציה. משתמש המערכת יכול להגדיר את  מצבי המערכת, את מצבי ההתקנים, לוחות זמנים, ניהול משתמשי משנה, ניהול פרויקטים ועוד.

כל הפעולות באפליקציית הייגול הינן ברמת משתמש. 4 שפות מובנות: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית. דרך האפליקציה ניתן להגיע לאתר החברה ולאתר התמיכה, לקבלת מידע טכני ושיווקי. באמצעותה מתבצע חיבור ההתקנים (סריקה) לשרת. בדף ההתקנים (המוצרים) באפליקציה נמצא מידע על ההתקנים הקיימים בפרויקט.

 

בדף ההתקן באפליקציה קיים מידע על גרסת  וכתובת המוצר. מדף ההתקן ניתן לבצע עיצוב של דף ההתקן ,רישום שמי של כל ערוץ בהתקן, עיצוב גרפי של הערוץ, עדכון גרסה, נעילת ההתקן ועוד פעולות שימושיות.

דף הבית הינו דף החדרים. כניסה מהאפליקציה מראה את דף החדרים. סימון נורה על תמונת החדר מציין שלפחות ערוץ אחד פעיל בחדר. המשתמש יכול לעצב את תמונת החדר מצילום תמונה או מגלריית התמונות.  בדף הבית עוד אפשר למקם תרחישים מועדפים.

 

הפעלות פרטניות של כל ערוץ-מאור, תריס, מיזוג, אודיו וידאו, תרחישים  נעשות מתוך החדר באפליקציה. חיווי מלא דו כיווני בין ההתקן המותקן לבין האפליקציה מיידע מצב כל ערוץ בזמן אמיתי.

ילדה משתמשת באפליקציית הייגול
יצירת תרחישים במטבח באפליקציית הייגול

אלו עוד פונקציות קיימות באפליקציה?

מערכת הייגול בית חכם מאופיינת בכך שהיא פועלת באופן עצמאי עבור המשתמש בהתאם להגדרות שהמשתמש הגדיר. פקודת תרחיש (רצף הפעלות מוגדר) יכולה לפעול  באופן יזום, יכולה לפעול מלחצן הפעלה בהתקן, בהתאם ללוחות זמנים (שעות וימים) יכולה לפעול לזמן קצוב מרגע ההפעלה, בהתאם למועדי חגים, בהתאם לשקיעה או זריחה, מזג אויר ואפילו בהתאם למצבי גילוי של חיישנים ייעודיים-תנועה, טמפרטורה, לחות, אש וכדומה. ובכלל כל ההגדרות בעלות אופי ומבנה התרחיש/ים נעשות ברמת משתמש.

יכולות נוספות של אפליקציית הייגול -הגדרת משתמשי משנה ומתן הרשאות תפעול וניהול של האפליקציה לכל משתמש משנה. אפשרות לניהול עד 8 פרויקטים שונים (ששייכים לאותו משתמש-משרד, בית, עסק נוסף, מחסן) שבהם מותקנת מערכת הייגול תחת אותו שם משתמש. מדידת אנרגיה וקבלת מידע בסיסי על צריכת אנרגיה של כל ערוץ בכל התקן.

bottom of page