HIGOAL App

אפליקציית הייגול משמשת כמערכת ניהול ידידותית ונוחה לתפעול כלל מוצרי מערכת ההפעלה החכמה הייגול. שליטה מרחוק מכל מקום על הצרכנים המחוברים  ברמה פרטנית, ברמת תרחישים, ניהול ההתקנים, עיצוב דפי האפליקציה , הגדרות של לוחות זמנים ועוד. כל אלו נעשים דרך ממשק נוח וידידותי. שפות שונות, משתמשי משנה, עדכוני גרסאות ותכונת נוספות רבות של אפליקציית הייגול  מקנות ערך מוסף משלים לתפעול וניהול מוצרי הייגול החכמים.

עיצוב-על-ידי-משתמש.jpg

אפליקציית הייגול באמצעות ממשק נוח, לא מורכב וידידותי  מאפשרת שליטה מלאה בתקשורת דו כיוונית  על התקני הייגול.  למשתמש המערכת קיימת האפשרות לעריכת שמית של יישומים  ועריכת צורת היישום דרך ספריית אייקונים מובנית באפליקציה. משתמש המערכת יכול להגדיר את  מצבי המערכת, את מצבי ההתקנים , לוחות זמנים, ניהול משתמשי משנה, ניהול פרויקטים ועוד.

כל הפעולות באפליקציית הייגול הינן ברמת משתמש. 4 שפות מובנות: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית. דרך האפליקציה ניתן להגיע לאתר החברה ולאתר התמיכה, לקבלת מידע טכני ושיווקי. באמצעות אפליקציית הייגול מתבצע חיבור ההתקנים(סריקה) לשרת. בדף ההתקנים(המוצרים) באפליקציה נמצא מידע על ההתקנים הקיימים בפרויקט. בדף ההתקן באפליקציה קיים מידע על גרסת  וכתובת המוצר .מדף ההתקן ניתן לבצע עיצוב של דף ההתקן ,רישום שמי של כל ערוץ בהתקן, עיצוב גרפי של הערוץ, עדכון גרסה , נעילת ההתקן ועוד פעולות שימושיות.

חיווי-בזמן-אמת.jpg

דף הבית של אפליקציית הייגול הינו דף החדרים.

כניסה מהאפליקציה מראה את דף החדרים. סימון נורה על תמונת החדר מציין שלפחות ערוץ אחד פעיל בחדר. המשתמש יכול לעצב את תמונת החדר מצילום תמונה או מגלריית התמונות.  בדף הבית אפשר למקם תרחישים מועדפים. הפעלות פרטניות של כל ערוץ-מאור,תריס,מיזוג,אודיו וידאו, תרחישים  נעשות מתוך החדר באפליקציה. חיווי מלא דו כיווני בין ההתקן המותקן לבין האפליקציה מיידע מצב כל ערוץ בזמן אמיתי.

מערכת הפעלה חכמה הייגול מאופיינת בכך שהיא פועלת באופן עצמאי עבור המשתמש בהתאם להגדרות שהמשתמש הגדיר. פקודת תרחיש (רצף הפעלות מוגדר) יכולה לפעול  באופן יזום, יכולה לפעול מלחצן הפעלה בהתקן, בהתאם ללוחות זמנים(שעות וימים) ,יכולה לפעול לזמן קצוב מרגע ההפעלה, בהתאם למועדי חגים, בהתאם לשקיעה או זריחה ,מזג אויר ואפילו בהתאם למצבי גילוי של חיישנים יעודיים-תנועה, טמפרטורה, לחות ,אש וכד'.
באפליקציית הייגול, כל ההגדרות של אופי ומבנה התרחיש/ים נעשות ברמת משתמש.

מידע-מול-עיניים.jpg

יכולות נוספות של אפליקציית הייגול -הגדרת משתמשי משנה ומתן הרשאות תפעול וניהול של האפליקציה לכל משתמש משנה. אפשרות לניהול עד 8 פרויקטים שונים(ששיכים לאותו משתמש-משרד,בית,,עסק נוסף,מחסן) שבהם מותקנת מערכת הייגול תחת אותו שם משתמש. מדידת אנרגיה וקבלת מידע בסיסי על צריכת אנרגיה של כל ערוץ בכל התקן.

Apple App store.png
Google play store.png

פרופיל חברה

מטרה גבוהה.jpg

קטלוג מוצרים

קטלוג מוצרים.png

הגדרות

higoal-support_Icone.png

חיישן קירבה+תנועה מובנה.

חיישן.png

עוזרת קולית.

עוזרת קולית.png

אפליקציה כלולה.

אפליקציה.png

זכוכית שחורה או לבנה ואייקונים.

עיצוב.png

תקשורת wifi 2.4G.

פרוטוקול תקשורת.png

מתח עבודה 110-23v.

מתח עבודה.png

אחריות ל3 שנים.

אחריות.png

הגדרות מלאות ע"י המשתמש.

הגדרות משתמש.png