HIGOAL iR header.jpg

HIGOAL iR

קטלוג.png
מפרט טכני IR
HIGOAL iR (3)
HIGOAL iR (3)

HIGOAL iR (2)
HIGOAL iR (2)

HIGOAL iR (1)
HIGOAL iR (1)

HIGOAL iR (3)
HIGOAL iR (3)

1/3

שליטה חכמה ונוחה על מוצרים נשלטי אינפרא אדום

בקר אניפרא מתאים לשליטה על מכשירם נשלטים באינפרא כגון: מזגן, מאוורר, טלוויזיה, מגבר, מקרן, ממיר כבלים ועוד.

שליטה מלאה, כל הכפתורים מתוף ספרית שלטים ויכול הקלטת כפתורים מהשלט לאפליקציה.

מתאים לשליטה עד 120 מוצרים שונים.

כניסה לעינת מקלט לצורך התקנה סמויה של המוצר וכניסה לעינית (כפולה) לשידור פקודת אינפרא למכשירים לא גלויים לעיין

(בתוך ארון תקשורת).

שימוש רב תכליתי לבחירה:

שליטה מלאה על מוצרים נשלטים -
אינפרא אדום

תרחישים

פנל תמיד מעודכן - עדכון באמצעות אפליקציה

חיווי תקשורת WiFi תקינה.
 

מפרט טכני

מידות:

עומק: 125 מ"מ

רוחב: 148 מ"מ

גובה: 28 מ"מ

מתח עבודה:

שנאי 5V 2A

תקנים ואישורים: