HIGOAL Nc\No

מעגל חשמלי זעיר שממיר מתח 220 וולט לפיקוד מגע יבש פתוח/סגור. המעגל מתחבר למוצא 220 וולט בפנל החכם. מצב המוצא מגע יבש פתוח או סגור משתנה בהתאם ללחצן ההפעלה על גבי הפנל.

HIGOAL Nc No _ New.jpg
עיצוב-על-ידי-משתמש.jpg

מעגל הפיקוד משלים צורך התקנה לחיבור רב תכליתי של התקנים מופעלי מגע יבש. באמצעות חיבור מעגל הפיקוד ניתן לפקד באמצעות התקני הייגול על מערכות צד ג, מערכת אזעקה, מערכות השקיה, שער חשמלי, צילונים , מנעול חשמלי ועוד.

מעגל הפיקוד הזעיר מאפשר חיבור בין המוצרים החכמים של הייגול לבין  צרכנים/מתגי חשמל מכנים, חילוף, מצליב, תריס של מערכת החשמל הקווית הסטנדרטית, בהשקעה זניחה, כמעט אפסית יחסית, ללא צורך בשינויים בתשתיות החשמל הקיימות.

פרופיל חברה

מטרה גבוהה.jpg

קטלוג מוצרים

קטלוג מוצרים.png

הגדרות

higoal-support_Icone.png

חיישן קירבה+תנועה מובנה.

חיישן.png

עוזרת קולית.

עוזרת קולית.png

אפליקציה כלולה.

אפליקציה.png

זכוכית שחורה או לבנה ואייקונים.

עיצוב.png

תקשורת wifi 2.4G.

פרוטוקול תקשורת.png

מתח עבודה 110-23v.

מתח עבודה.png

אחריות ל3 שנים.

אחריות.png

הגדרות מלאות ע"י המשתמש.

הגדרות משתמש.png