top of page
מעגל פיקוד חשמלי הייגול

מעגל פיקוד חשמלי הייגול

מעגל חשמלי זעיר שממיר מתח 220 וולט לפיקוד מגע יבש פתוח/סגור. המעגל מתחבר למוצא 220 וולט בפאנל החכם. מצב המוצא מגע יבש פתוח או סגור משתנה בהתאם ללחצן ההפעלה על גבי הפאנל.

מעגל פיקוד חשמלי הייגול משלים צורך התקנה לחיבור רב תכליתי של התקנים מופעלי מגע יבש. באמצעות חיבור מעגל הפיקוד ניתן לפקד באמצעות התקני הייגול על מערכות צד ג, מערכת אזעקה, מערכות השקיה, שער חשמלי, צלונים, מנעול חשמלי ועוד.

מעגל הפיקוד בדומה למוצר יחידת דימר חיצונית הייגול הינו זעיר ומאפשר חיבור בין המוצרים החכמים של הייגול לבין צרכנים/מתגי חשמל מכנים, חילוף, מצליב, תריס של מערכת החשמל הקווית הסטנדרטית, בהשקעה זניחה, כמעט אפסית יחסית, ללא צורך בשינויים בתשתיות החשמל הקיימות.

אייקונים אפליקציה הייגול  (69).jpg
bottom of page