header-socket.jpg

HIGOAL Socket

שקע חכם הייגול הוא פתרון מעולה להפעלה וכיבוי של מוצרים עצמאיים המחוברים אליו. הגדרת זמני עבודה, הפעלה כחלק מתרחיש, מנגנוני בטיחות ופונקציות נוספות, מספקים ערך מוסף למוצר ומשדרגים את המוצר הפשוט המחובר אליו למוצר חכם.

שקע חכם הייגול תוכנן להפעלת מכשירים חשמליים

(תקע ישראלי) כמו מזגן, מאורר, פלטת שבת, תנורי חימום, מנורות רגל וכל מוצר שמוזן מחיבור לשקע. שילוב השקע החכם כחלק ממערכת בית חכם הייגול מאפשר לשלוט ולנהל מוצרים חיצוניים כמוצרים חכמים

מחשבה רבה הושקעה בתכנון המוצר להתקנה נוחה, לשרות מהיר ותפעול ידידותי ברמת משתמש וכל זאת ללא פשרות על קידמה טכנולוגית. כמו כל מוצר חכם של הייגול, גם שקע חכם הייגול הינו מוצר עצמאי, ללא צורך בבקר מרכזי ויחד עם זאת יודע לפעול כחלק ממערכת מלאה של בית חכם. תכונות רבות נוספות ברמת משתמש מאפשרות להתאים בקלות דרישות ופתרונות פרטניים לכל לקוח בכל נקודת זמן וללא עלויות נוספות.

תכונות  רבות וחלקן ייחודיות הופכות את שקע הייגול למוצר בטוח ,אמין ומתקדם. בשקע חכם הייגול קיימת הגנת ילדים מיכנית למניעת החדרת מוצרים לכניסות המתח. השקע מותאם לחיבור צרכנים בעלי עומס עד 16 אמפר. מערכת הגנת עומס יתר מובנית מבטיחה ניתוק מוצא השקע עוד לפני ניתוק של המפסק בלוח החשמל. תצוגת חיווי ברורה למצבי פעולה מפשטת מתן שרות ותמיכה .מפסק מובנה בחזית השקע מאפשר הפעלה/ניתוק של המוצר המחובר לשקע.

שקע הייגול עבר את בדיקת מכון התקנים הישראלי.

אפליקציה ידידותית של מערכת ההפעלה הייגול משדרגת את השימוש בשקע החכם. במקביל לאפשרות הפעלה מקומית דרך מפסק מובנה, אפשרי לפקד על השקע החכם דרך האפליקציה, אפשרות לניהול לוחות זמנים ברמת ימים ושעות פעולה ואפילו הפעלת השקע באופן קצוב(ספירה לאחור מההפעלה). חיווי דו כיווני  בין האפליקציה למוצר מראה למשתמש בזמן אמת מצב פעולת השקע.

מגוון רחב של תכונות מובנות מספק יתרון וערך מוסף לכל פרויקט, אם מבחינה עיצובית ו/או גמישות תכנונית. תכונות רבות נוספות ברמת משתמש מאפשרים להתאים בקלות דרישות ופתרונות פרטניים לכל לקוח בכל נקודת זמן וללא עלויות נוספות.

1/2

מפרט טכני

adobe pdf icon.png

פרופיל חברה

מטרה גבוהה.jpg

קטלוג מוצרים

קטלוג מוצרים.png

הגדרות

higoal-support_Icone.png

חיישן קירבה+תנועה מובנה.

חיישן.png

עוזרת קולית.

עוזרת קולית.png

אפליקציה כלולה.

אפליקציה.png

זכוכית שחורה או לבנה ואייקונים.

עיצוב.png

תקשורת wifi 2.4G.

פרוטוקול תקשורת.png

מתח עבודה 110-23v.

מתח עבודה.png

אחריות ל3 שנים.

אחריות.png

הגדרות מלאות ע"י המשתמש.

הגדרות משתמש.png