top of page
VR בקר היפוך מתח

בקר  היפוך מתח VR

מעגל חשמלי זעיר שמותאם לחיבור צילון כלוא אשר הינו צילון מתח 

נמוך שמותקן בין 2 הזכוכיות בחלון. 

צלון כלוא מתחבר עם 2 גידים מתח נמוך לבקר היפוך מתח הייגול. פעולת עליית  וירידת הצלון הכלוא היא שונה באופי החיבורים ושונה מפעולת תריס/וילון חשמלי 220 וולט. התנהגות עלייה וירידת צילון כלוא היא ע"י שינוי קוטביות המתח (מתח נמוך). פעולה נוספת שקיימת בצלון כלוא - סבסוב - שינוי כיוון כנפוני הצילון.

פרויקטים הכוללים תריסים/וילונות חשמליים ואפילו צלונים כלואים יגלו שעם מערכת הייגול אפשרי כבר ביום ההתקנה לשדרג את אופי התפעול ואת השליטה על התריסים. בניית תרחישי פעולה של סגירת והרמת התריסים כולם או חלקם,  או אפילו תריס בודד בלחיצה אחת או בזמנים מוגדרים הינו פעולה זמינה ופשוטה.

 

בונוס נוסף הינו היכולת להפעיל אחוזי פתיחה של התריסים ושילובם עם פקודות שליטה על מאור, מיזוג ועוד. כאמור ניתן להפעלה ולתכנון דרך אפליקציה הייגול כמו כל מוצרי הייגול.

פתרונות מתקדמים לצלונים בבית
אייקונים אפליקציה הייגול
bottom of page