header.jpg

מדריכים

מדריכים

כל המידע הנחוץ בקבצים דיגיטליים וסרטונים.

התקנה

טיפים, הסברים, תשובות לשאלות בכל הקשור להתקנת מוצרי HIGOAL.

מוצרים

מדריכים, סרטונים, מפרטים טכניים, סכמות חיבורים לכל מוצר ומוצר.

אפליקציה

מדריכים, סרטונים, פתרון תקלות הקשורות באפליקציית HIGOAL.

סרטוני פנלים

 הגדרת לחצן חכם

 בסרטון וידאו זה, אסביר כיצד להגדיר את לחצן SB

הסבר סריקת שקע

בסרטון זה נסביר כיצד לבצע סריקה של שקע חכם

 

כניסה למצב תכנות

בסרטון וידאו זה, אני אסביר כיצד לשים את פאנל HIGOAL במצב תכנות

סרטוני התקנה

הסבר התקנה

בסרטון וידאו זה אסביר כיצד לבצע התקנה - פנל 6 כפתורים