top of page

מערכת
כיתה חכמה

כיתה חסכונית -מאור ומזגן בכיתות לימוד הם בזבזני אנרגיה, במיוחד כאשר שוכחים אותם פועלים ללא צורך. מערכת כיתה חסכונית של הייגול פותרת בעיה זו ויודעת לנהל משטרי זמני פעולה של המאור והמזגן על פי שהות בכיתה וע"י כך לצמצם פעולת מאור ומיזוג רק כשיש צורך. מערכת כיתה חסכונית של הייגול פתרה את הבעיה של כיבוי החשמל בכיתה כשאין זיהוי תנועה ע"י חיישני התנועה, כשבפועל יש תלמידים בכיתה. מערכת הייגול ,באמצעות אלגוריתם ייחודי, לא מכבה את המאור/המיזוג במידה ויש שהות בחלל הכיתה אך כמעט ללא תנועה ,למשל בעת מבחן . נוסף על אפשרות הפעלה באמצעות זיהוי תנועה בכיתה ,המערכת יודעת לפעול במשטרי הפעלה שונים ומשתנים. להפעיל רק את המאור או רק את המזגן או שניהם באופן ידני מקומי, בהתאם לצרכים משתנים, בהתאם לשעות ו/או ימים ו/או חודשי השנה ו/או מצב מזג האויר, להפעיל את המזגן מספר דקות לפני שמגיעים לכיתה, כדי להגיע לכיתה ממוזגת ,לפעול רק בשעות או ימים מסוימים, להפעיל מרחוק ע"י מורשים ועוד.

מערכת כיתה חסכונית מתאימה לכל תשתית חשמל בכל כיתה. ההתקנה נעשית ע"י כל חשמלאי ללא צורך בהכשרה מיוחדת ועל בסיס תשתיות החשמל הקיימות. ההתקנה מהירה, ללא צורך לשנות או להתקין או לעבוד בלוחות החשמל.

 

המערכת יכולה לפעול במקביל למתגי ההפעלה הקיימים ו/או באופן אוטומטי ללא נגיעה במתגי החשמל. הכל בהתאם להחלטת המזמין. מערכת כיתה חסכונית תוכננה למתן שרות מהיר ברמת דרג א(אב הבית/חשמלאי ),עושה שימוש בציוד ועזרים בסיסיים וזמינים, וללא נקודת כשל שעלולה להשבית את מערכת החשמל הכיתתית.

בית ספר חכם.jpg
אלגוריתם כיתה חכמה.jpg

אלגוריתם ייחודי שמזהה מצב כניסה/יציאה מהכיתה בשילוב תנועה בחלל הכיתה מזהה הימצאות או הימצאות תלמידים ובהתאם מפעיל/מכבה את צרכני החשמל. זמן השהיה מוגדר מאפשר פעולה רציפה  של צרכני המאור/מיזוג גם ללא שהות בכיתה, במצב של הפסקה למשל.

זמן ההשהיה פעיל בלוחות זמנים מוגדרים ,למשל בשעות וימים שיש  בהם לימודים בלבד, ולא בשעות ניקיון, חופשות וכד'. באמצעות אפליקציית הייגול ניתן להגדיר לוחות זמנים ותנאים להרשאות פעילות המערכת. למשל, בחופשות וסופי שבוע המערכת לא תפעיל מאור ומיזוג, גם אם תזהה תנועה. ניתן להגדיר וידוא מערכות כבויות כל יום מסוף יום הלימודים, במידה והופעל המאור/מיזוג באופן ידני. ניתן להפעיל מרחוק ,גם שלא בשעות הפעילות את המאור/מיזוג לזמן מוגדר, למשל, אירוע כיתתי או אירוע בטחוני וכד'.

מערכת הייגול  הכיתתית יודעת לפקד נוסף על המאור והמיזוג, גם על מכשירי חשמל נוספים בכיתה, כמו מקרן, מסך צפייה, מגבר שמע, מחשב מצגות, וליצור בין כלל הצרכנים סינרגיה.

 

הגדרה של מדיניות פעולה ביניהם ,תרחישי הפעלה, משדרגת כל כיתה ,בעלויות נמוכות יחסית ובמהירות, לכיתת לימוד מודרנית חכמה.

 

לחיצה על לחצן תרחיש "מצגת" בפנל התרחישים בכיתה, יכבה את האור, יוריד את המסך החשמלי, יפעיל את המקרן ,את המחשב מצגות ואת המגבר הכיתתי. לחיצה על לחצן תרחיש "גמר מצגת" בפנל התרחישים, ישיב את המצב לקדמותו. עם מערכת ההפעלה הייגול ניתן להפוך כל כיתה לחכמה, בעלויות נמוכות, במהירות וללא צורך בידע מוקדם, ללא צורך בתוכנות/פרוטוקולי תקשורת והכל על בסיס התשתיות והמוצרים הקיימים בכיתה.

Going to School
בית ספר חכם שיעור ספורט (2.1).jpg

אינטגרציה בין כיתות חסכוניות ו/או כיתות חכמות בבית הספר, משדרגת בקלות רבה את בית הספר לחכם, חסכוני ויעיל אנרגטית.

נוסף על היתרונות הפרטניים של כל כיתה מתקדמת, בית הספר החכם יכול להתנהל תחת משטרי הפעלה ,בקרת ניהול ושליטה בית ספרית בכל נקודת זמן, מתוך בית הספר או מחוצה לו.

הרשאות משתמשים מאפשרת למורשים לפקח ולנהל בהתאם להרשאות שניתנו להם. נוסף על ניהול הכיתות, ניתן לחבר לבית הספר החכם מערכות נוספות שמחוברות בשטחים הציבוריים בבית הספר. למשל-המאור בשירותים, מתקני שתיה קולרים, מאור במסדרונות ובמשרדים השונים ינוהלו על פי שהות או לוחות זמנים.

ניהול משטרי הפעלה לכיתות ולחללים הציבוריים יכול להיעשות מרחוק(מזכירות או מנהל) בהתאם לצורך.

כאשר הכיתות, בית הספר, מגרש המשחקים, התאורה החיצונית מנוהלים תחת מערכת ההפעלה החכמה הייגול, זה מאפשר בקרה שליטה וניהול גם ברמת מוקד עירוני.

 

נושא החיסכון וההפעלות מנוהל באופן אוטומטי בהתאם למשטרי ההפעלה. ברמת מוקד עירוני, נושא הביטחון מקבל ערך מוסף בעלויות נמוכות.

 

מקרה בטחוני, מצב אזעקה מאפשר  להפעיל תאורה באופן אוטומטי  או לחלופין מאפשר למוקד ו/או לסייר הביטחון להפעיל את המאור באזור הנדרש לצורך סיור תחת אור, מאפשר למצלמות האבטחה לצלם את הנעשה באיכות גבוהה(ולא צילום בחשיכה),יכול למנוע שהות של מתפרעים או ונדליזם. כשהניהול נעשה מרחוק, בזמן אמת, המוקד העירוני והביטחון מקבלים יתרונות ואפשרויות קבלת החלטות מהירה ובזמן אמת.

שומר בית ספר.jpg
bottom of page