top of page
שקע חכם הייגול

שקע חכם
הייגול

פתרון מעולה להפעלה וכיבוי של מוצרים עצמאיים המחוברים אליו. באמצעות שקע חכם זה ניתן אף להגדיר זמני עבודה, הפעלה כחלק מתרחיש, מנגנוני בטיחות ופונקציות נוספות, מספקים ערך מוסף למוצר ומשדרגים את המוצר הפשוט המחובר אליו למוצר חכם.

שקע חכם הייגול תוכנן להפעלת מכשירים חשמליים (תקע ישראלי) כמו מזגן, מאוורר, פלטת שבת, תנורי חימום, מנורות רגל וכל מוצר שמוזן מחיבור לשקע. שילוב השקע החכם כחלק ממערכת בית חכם הייגול מאפשר לשלוט ולנהל מוצרים חיצוניים כמוצרים חכמים.

תכונות רבות וחלקן ייחודיות הופכות את שקע חכם הייגול למוצר בטוח, אמין ומתקדם. בשקע החכם קיימת הגנת ילדים מכנית למניעת החדרת מוצרים לכניסות המתח. השקע מותאם לחיבור צרכנים בעלי עומס עד 16 אמפר. מערכת הגנת עומס יתר מובנית מבטיחה ניתוק מוצא השקע עוד לפני ניתוק של המפסק בלוח החשמל. תצוגת חיווי ברורה למצבי פעולה מפשטת מתן שרות ותמיכה. מפסק מובנה בחזית השקע מאפשר הפעלה/ניתוק של המוצר המחובר לשקע. 

אפליקציה ידידותית של מערכת ההפעלה הייגול משדרגת את השימוש בשקע החכם, אפשרי לפקד על השקע החכם דרך האפליקציה ואפשרות לניהול לוחות זמנים ברמת ימים ושעות פעולה ואפילו הפעלת השקע באופן קצוב (ספירה לאחור מההפעלה). חיווי דו כיווני  בין האפליקציה למוצר מראה למשתמש בזמן אמת מצב פעולת השקע.

השקע עוצב באופן מודרני וכזה שמשתלב עם עיצוב החללים. בתוך כך הינו בעל מנעד רחב של תכונות מובנות, מספק יתרון וערך מוסף לכל פרויקט, הן מבחינה עיצובית ו/או גמישות תכנונית. כאמור ישנן עוד תכונות רבות ברמת המשתמש המאפשרות להתאים בקלות דרישות ופתרונות פרטניים לכל לקוח בכל נקודת זמן וללא עלויות נוספות.

שקע חכם הייגול  מחובר למכשיר חשמלי

מדריך
שקע חכם  SOCKET HIGOAL

bottom of page